Home

Fälla träd med lina

Denna nya detaljplan som ej vunnit laga kraft ännu har en skrivelse enligt Utökad lovplikt gäller för att fälla träd med större omkrets än 100 cm mätt 1,3m från marknivån intill trädet Mina frågor rör att jag önskar fälla ett antal träd på tomten (finns väldigt många) - innan nya detaljplanen vinner laga kraft. 1 Nedtagning av fastfällt träd - det farligaste momentet vid skogsavverkning Av Tomas Gullberg Förr eller senare råkar man vid trädfällning ut för att ett träd fastnar i ett annat. Är man duktig att fälla och riktar väl med sågen händer det inte så ofta (se avsnittet: Säker trädfällning) Tänk på att några sekunders extra omsorgsfull Att fälla ett träd är ingen lätt sak att göra, i de flesta fallen är det smartast att anlita någon som gör jobbet åt dig så inget går snett. Om du inte är en professionellt utbildad arborist och tillgång till rätt redskap, så är det alltid smartast att anlita en professionell firma för att fälla ditt träd Träd med svag ved, t.ex. torrträd eller rötade, bör alltid fällas i lättaste riktningen. Titta på trädet! Titta om trädet är friskt, har död topp eller grenar som kan falla ner Döda, torra träd och kraftigt ruttna träd kräver särskild försiktighet. Fäll alltid träd med svag ved i den lättaste fällriktningen Om den sista utvägen är att fälla träd på egen tomt med professionella trädfällare så är en befogad fråga vad det det hela kommer att kosta. Varje dag ringer det kunder till oss som undrar om priset på att fälla träd. Det svåra med vårt jobb är att vi inte alltid kan svara rakt ut på den frågan (tyvärr)

Fälla träd på egen tomt enligt gällande detaljplan

Träd kan skydda mot hårda vindar och skapa uterum. Träden är livsmiljö för växter, svampar, insekter, fåglar och andra djur och bidrar till stor biologisk mångfald. Äldre träd, särskilt ekar, är värdefulla då de kan utgöra livsmiljö för 1 500 olika arter. Handläggning av ansökan om marklov för trädfällnin Har tre fullvuxna träd som står på gränsen av villatomt med 8-10 meter till respektive tomts hus. Även två garage väldigt nära så inte helt okomplicerat läge. Fälla 3 träd på villatomt - rimlig kostnad? #481002. torbjorn_2150 - ons 15 nov 2017, 22:15

Men vad kostar det att fälla ett träd egentligen? Det är en väldigt svår fråga att svara på eftersom det finns så många faktorer som räknas med i priset. Det är fullt möjligt att du kan spendera så lite som 2000 kr för att fälla ett träd, men det är också möjligt att betala upp mot 20.000-30.000 kr Träd som lutar i sidled är svårare och farligare att fälla än träd som lutar i fällriktningen och bör därför undvikas. Vilken sidolutning som går att fälla på ett någorlunda säkert sätt beror av många faktorer. Ett träd med grov diameter (lång brytmån) och kort längd tål mer sidolutning än långa och smala träd

Nedtagning av fastfällt träd - Säkersko

 1. Fäller en gran med lite baklut med hjälp av en s.k. pusher. Husqvarna 560 XP G. Fäller enligt säkra hörnet tekniken
 2. Trädfällning. Kom ihåg: varje träd är annorlunda. Därför måste du planera och förbereda dig väl innan du börjar fälla ett träd. Du ska också ha en grundlig förståelse av de viktigaste begreppen inom trädfällning såsom brytmån, riktskär och fällskär samt vilka metoder och tekniker som ska användas beroende på träd
 3. På kranens yttre del finns en grip med en såg som på ett enkelt sätt griper tag i grenar och sågar av dessa. Kranbilens räckvidd är ca 25 meter från bilens mitt, vilket gör vi smidigt kan såga ned träd som är svåråtkomliga och samtidigt skona byggnader, staket och gräsmattor. Vill du ha hjälp att fälla ned ett träd
 4. Fälla träd med motorsåg. Klicka på bilden för att se filmen. Filmen är tung, så har tålamod och vänta till filmen har laddats in. Därefter börjar den spelas. Fler avsnitt ur Motorsågsskolan från Utbildningsradion finner du här intill
 5. Ta hjälp av oss när du ska fälla träd nära ledning. Vi övervakar arbetet kostnadsfritt och ser till att det utförs på ett säkert sätt

Oavsett om de går att fälla från marken eller då de måste plockas ner bit för bit. Beskärning för att underhålla dina träd så att de håller sig friska och lever länge. Eller för att både nu och på lång sikt hjälpa dem att samexistera med er som ägare Precisionsfällning handlar om att fälla ett helt träd från marken på en exakt plats. Med ett exakt riktskär och noggrann mätning tillsammans med stöd och eller draglinor vid behov är ett måste för att vara säker på att alla träd, sjuka som friska, hamnar där det ska Sektionsfällning. Vi utför avancerad trädfällning där träden plockas ned i delar av en klättrande arborist, s.k. sektionsfällning.Detta innebär att inga träd är omöjliga för oss. Vid behov firas grenar och stamdelar ned i linor för att inte skada föremål som finns under trädet

Se upp för arborister - HDAllt om Ögat

Man kan kalla mindre buskaktiga träd under ett par meter för sly men det är svårt att exakt definiera sly i centimeter. Men om det krävs marklov för att fälla träd står det i detaljplanen till exempel att träd över 1,5 meter eller att stammens diameter överstiger 15 centimeter kräver marklov och då definieras resten som sly Trädfällning - Fälla träd framgångsrikt med 6 steg Vid fällning av träd är det viktigt att ha rätt arbetsteknik. Det här gäller inte bara i syfte att skapa en säker arbetsmiljö, utan även för att vara mer effektiv i arbetet Detta är ännu ett sätt att fälla träd i Gävle bit för bit. Den vanligaste anledningen till att träd fälls med skylift är för att det är för osäkert att klättra i det. Trädfällaren står helt enkelt på skyliften och kan ta ner trädet i bitar, ungefär på samma sätt som manuell sektionsfällning

Om träd eller buskar på grannens sida av tomtgränsen orsakar besvär och du vill tvinga fram en kapning eller trimning, krävs att de störande växterna innebär en betydande olägenhet. - I så fall kan kommunen meddela föreläggande till fastighetsägaren, som kan bli tvungen att till exempel kapa grenar, säger Hanna Suua Häng inte upp flera fällor i ett träd. Montera fällan med klisterskivan och en feromonkapsel. Kapseln tas ur sitt paket innan den placeras. Den ställs på skivan med öppningen uppåt eller hängs i ståltrådskroken. Spara de resterande tre skivorna och kapslarna. Med tre-fyra veckors mellanrum byts sedan skiva och kapsel mot nya Träd Med Mera Sverige AB är ett Halländskt trädföretag med dig som kund i fokus. Träd Med Mera är en One Stop Shop för allt som rör trädfällning och trädvård. Vår specialitet är avancerad trädfällning och beskärning av träd som står nära hus, vägar och elledningar

Att fälla träd i Växjö är en uppgift som ska utföras av erfaren personal med största försiktighet. Besvärliga Träd AB har gedigen erfarenhet med över 20 år i branschen! Vi är fullt försäkrade och vet hur ett träd ska fällas med ett grundläggande säkerhetstänk och med ett bra resultat Fälla träd eller plantera skog. Du behöver söka marklov för att fälla träd eller plantera skog om det är bestämt i detaljplanen eller i områdesbestämmelsen. Träd kan vara av stort värde för omgivningen. Ett alternativ kan vara att beskära eller hamla ett träd om det skuggar eller skymmer utsikten Fälla träd. Träd är mycket värdefulla på många sätt t.ex. biologiskt, kulturhistoriskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt. Vi är generellt sett mycket restriktiva med att fälla friska träd även om de skuggar, fäller sina löv på angränsande tomtmark eller skymmer utsikten

Elva träd ska bort. Tall och björk. Några av dem står illa till alldeles intill huset. Andra balanserar i branten upp mot skogen. Ett precisionsjobb med lika mycket tanke som motorsåg Att fälla träd på egen hand. Vi har tagit fram en guide som ger dig rätt vägledning om hur du fäller ditt träd på egen hand på exakt rätt sätt. I de flesta fallen är det bäst att anlita profssionell hjälp, men vill du ändå göra jobbet själv, börja med att läsa denna guide. Den här guiden innehåller: 1. Rätt utrustning 2 Nu kan man naturligtvis göra mycket annat med dessa kranbilar än att fälla träd och Trädplockaren jobbar med en mängd olika uppdrag. Vi gräver och lägger ut grusmaterial med skopa, vi monterar hela hus, vi lyfter tungt, högt och långt in för takläggare, vi fraktar byggmaterial till och från arbetsplatser och mycket annat

Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på den egna tomten, vilket innebär att man i de flesta fall får lov att fälla träd på sin egen tomt utan något särskilt tillstånd. Kommunen kan dock i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov ska krävas för trädfällning (för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer) Yngre träd kan emellanåt behöva extra stöd, särskilt om det är riktigt blåsigt ute. Men det är samtidigt viktigt att trädet kan röra sig. Du får inte binda upp det högre än en tredjedel av stammens höjd, och stammen ska som sagt kunna stå och svaja i vinden för att utveckla en stark stam och ett kraftigt och effektivt rotnät Gerd Tellstig, 68, fällde tre träd på gränsen mellan hennes tomt och grannens. Nu har hon dömts att betala nästan en halv miljon kronor. - Ett och trekvarts träd har förstört hela mitt. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom det handlar om ett arrende så är den ni arrenderar marken av fortfarande ägare till fastigheten. Till fastigheten hör på rot stående träd och andra växter (2 kap. 1 § 3 stycket jordabalken). Detta innebär att markägaren även är ägare till träden Att fälla träd kan göras på många olika sätt. Vi prioriterar i första hand säkerheten för oss själva, er som kund samt er egendom. Vår andra prioritering är att fälla trädet på det sätt som går snabbast för att minska kostnaden

Olika tekniker för fällskäret. När du sågar fällskäret är det viktigt att komma ihåg två saker: Att brytmånen blir jämn och får rätt ­dimension, och att fällkilen eller brytjärnet sätts in innan trädet kan nypa fast sågsvärdet Björn säger att ett normalstort träd skulle kosta ungefär mellan 2000-4000 kr efter rut-avdraget, beroende på om det är klättring eller inte. Vem får fälla träd? Det beror på var trädet som ska fällas står. Står det på din egen tomt så får du fälla det och du får också lov att använda dig av motorsåg på din egen tomt Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på den egna tomten. Men kommunen får i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. I detaljplanen kan vissa träd som inte får lov att fällas vara markerade eller också finns generella bestämmelser Vad kostar det att fälla ett träd i Västerås med omnejd? Att fälla ett träd från marken i en miljö där trädet inte kan nå byggnader, elledningar eller andra föremål som kan skadas kostar sällan mer än 300-500 kr. Men om miljön runt trädet kräver att trädet landar på en exakt plats ökar arbetsinsatsen och riskerna Med kvalificerad personal hjälper vi er att på ett säkert sätt ta bort era träd. Trädfällning kan bidra till att fastigheten ökar i värde, att ni slipper oroa er för att äldre träd blåser omkull, eller att ni får en tomt med bättre utsikt och mer sol. Det kan också vara nödvändigt att ta bort träd för att övriga träd skall få bättre hälsa och ett långt liv

Hur Man Fäller Ett Träd Själv - Arborsitexperten

När grannens träd blåser ner och skadar ditt hus, kanske under en storm, är det du själv som tvingas ta itu med försäkringsfrågan och med största sannolikhet också betala hemförsäkringens självrisk. - Om ett träd, exempelvis i en storm, Ansvar för träd som fallit omkull Vi på Besvärliga Träd AB har lång erfarenhet och relevant utbildning för att kunna fälla träd. Vi sätter säkerheten främst och har både olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Givetvis har vi även f-skattsedel. Vi arbetar alltid med högsta kundgaranti och för oss finns det inga träd som är omöjliga

Säker trädfällning - Säkersko

När myndigheterna började fälla träden i Geziparken i Istanbul strömmade tusentals personer till området för att rädda en av den turkiska storstadens sista gröna lungor. Rykten om att utländska investerare tänker fälla den lösning som förhandlats fram för att rädda gruvbolaget Northland Resources har skapat oro i Pajala Av olika anledningar behöver vi då och då fälla ett träd. Är det första gången som du fäller träd bör du ta hjälp av någon som har gjort det förut. Det är inte en helt enkel sak att göra och det följer med en hel del risker. Kontakta en arborist om du inte känner dig förberedd nog inför att fälla ett träd Träd med betydande värde. I ett annat fall från samma år åtalades två personer för att ha fällt två björkar i en kommunal park i Gävle. Männen invände att de tidigare hade fått tillstånd från kommunen att fälla träd, och att en ansökan hade skickats in

Trädfällning24 Vad kostar det att fälla träd

situationsplan (lämplig skala 1:400). Normalt ska alla träd med en stamdiameter än 10 cm vid en höjd av 1 m över marken vara utmärkta. De träd som önskas fälla ska markeras särskilt. Ändring av marknivån. Inom områden med detaljplan krävs marklov för att ändra höjdläget på tomter avsevärt (ca 0,5 m) För att fälla träd själv rekommenderar vi att du ska ha minst motorsågskörkort A & B. Då har du grunderna i hur man hanterar en motorsåg. Hur du håller din kedja vass. Hur du säkert fäller träd med fällskär, instick och säkra hörnet Gallring av träd är en sak som en arborist också gör, vi gallrar och forslar bort träden åt er. Vanligt förekommande jobb för en arborist är också beskärning eller trädfällning av skuggande träd eller grenar som skymmer solen. En arborist kan även arbeta med förvaltningen av träd, där inventering är ett viktigt inslag

Fäll trädet på ett säkert sätt Gör Det Själ

Kommunen får årligen in många önskemål om att ta ned träd på kommunal mark. Vi är restriktiva med att fälla friska träd eftersom de är viktiga för både människor och djur Jag är ute efter att så enkelt och billigt som möjligt stycka upp ett träd (redan nedsågat) till lagom stora bitar för att kunna sätta på kobben och hugga till ved att elda med sedan. Har två frågor: 1. Vilken såg rekommenderas om man använder en manuell? (Ej maskin, elektrisk eller bensin etc.. Fälla träd. maj 24, 2010 den 0:58 (Uncategorized) Igår fällde Pappa och jag träd. Närmare bestämt När allt var klart, bad jag pappa spänna linan med min pickup. Jag hade förberett med 4×4 och lågväxlarna. Pappa spände linan lite grann. Nu började jag såga med motorsågen

Att fälla träd kan ibland kännas drastiskt och ett bra alternativ kan vara att beskära dem. Genom att beskära ett träd kan du lösa dina problem samtidigt som träden får stå kvar. Vare sig om det växer grenar in i huset eller att du har för lite ljus på verandan Hänsyn mot naturen är viktig. Gör så lite ingrepp som möjligt och tänk efter om behovet av att fälla träd är nödvändigt. Oavsett var du bor i kommunen kan det krävas marklov för trädfällning. Marklov krävs oavsett om trädet är levande, sjukt eller dött. Inom de byar på Söderslätt som omfattas av o 1.1 Om projektet Fria eller Fälla Rubriken Fria eller Fälla syftar på åtgärder med träd som t.ex. att ta ned riskabla träd i en allé. Begreppet härrör från ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, Riksantik-varieämbetet, Trafikverket och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Syftet är at Ta reda på att de aktuella träden står inom din tomtgräns. Det kan också vara bra att prata med kommunen innan du fäller träd på din tomt. I vissa fall står det angivet i detaljplanen att man inte får fälla träd i området utan särskilt marklov. Ibland finns det även andra restriktioner från kommunen när det gäller trädfällning Träden är viktiga i vårt samhälle, både av estetiska och miljömässiga skäl. Därför är vi restriktiva med att ta bort friska träd. Träden bidrar bland annat till att. Försköna parker och grönytor. Filtrera bort luftföroreningar och bilda syre. Förhindra översvämningar och vattensjuk mark

Fällning - Skogskunska

Att fälla träd inom detaljplanelagt område kan vara förbjudet eller kräva att man söker marklov från kommunen. Särskilda regler för Sigtuna stad. Ett exempel är Sigtuna stadskärna med sina gamla, låga hus, lummiga trädgårdar och unika stadsplan som är en kulturhistoriskt värdefull miljö av riksintresse Trädfällning Sundsvall. Trädfällning av arborist, även trädbeskärning & stubbfräsning i och runt Sundsvall. Trädvård av City Trädvård AB i Sundsval

För att fälla träd får man därför ansöka om marklov. De beräknas per träd med olika procentsatser av prisbasbeloppet som f.n. är 44 800 kr. Sanktionsavgiften kan sättas ner om tomtägaren t.ex. inte har fällt träden avsiktligt och inte kände till vad som gällde för fastigheten Fälla Träd - trädfällning, gallring, alm, stubbfräsning, skogsvård, trädvård, träd, sektionsfällning, fälla träd, avverkning, skogstjänster. Visst är det fint med gamla träd i trädgården men ofta ställer de även till med en hel del bekymmer. De skräpar ner med löv och kvistar som bryts av och rötterna kan bilda stora nätverk som kan skada ledningar och avlopp. Träden kan även ta för mycket näring av gräsmattan orsakerna till att fälla träden kan vara många

Fälla träd på egen tomt? - Villaägarn

När det inte är möjligt att fälla trädet på vanligt vis och där fastighet, ledningar och andra träd kan ta skada, så fäller vi trädet i sektioner med hjälp av klätterutrustning. Om det behövs ytterligare precision och om kunden inte vill att trädets grenar och stam ska skada gräsmatta och trädgård, så kan vi fira ner trädet i sektioner med riggningsutrustning på ett. Det kan behövas marklov för att fälla träd på tomtmark, om det står så i detaljplanen. Om fastigheten omfattas av strandskydd, så kan du också behöva söka dispens. Kontakta en handläggare på kommunen, så får du veta vad som gäller i ditt fall. Här kan du läsa mer om marklov. Stora träd är värdar åt [ Fria eller fälla? Gamla träd med höga naturvärden fanns förr i relativt stor omfattning i det agrara landskapet, till exempel i hävdade ängs- och betesmarker. Många trädmiljöer har idag växt eller planterats igen. De kan även ha odlats upp vilket gör att det idag återstår endast e Fälla ett träd i rätt riktning. Om du är nybörjare rekommenderar vi att du inte fäller ett träd med en diameter som är större än längden på svärdet, eftersom det är enklare och säkrare att fälla trädet med ett enda fällskär från baksidan av trädet Träden är viktiga både för växt- och djurlivet. Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor och har ett stort rekreativt värde. Kommunen är därför generellt sett mycket restriktiva med att fälla friska träd även om de skuggar, fäller sina löv på angränsande tomtmark eller skymmer utsikten

Riktlinjer om träd och trädfällning Nacka kommu

Ansökan avser endast träd som står på kommunal park- och naturmark och som förvaltas av sektor samhällsbyggnad. Så här ansöker du. Du kan välja att skicka in din ansökan om nedtagning av träd via formuläret nedan eller via blankett. Förklara var trädet/träden står och varför du söker om åtgärder Varje träd och tjänst offereras separat så att ni i lugn och ro kan välja vilka träd och tjänster ni vill ha hjälp med. Följande punkter för att fälla träd beskriver de risknivåer vi beaktar i prissättningen, från lätt till svår (1-5)

Fälla 3 träd på villatomt - rimlig kostnad? skogsforum

Fälla Träd - trädfällning, gallring, alm, stubbfräsning, skogsvård, trädvård, träd, sektionsfällning, avverkning, skogstjänster, trädgårdsanläggare. Arbetet med träd i kommunen är brett vi inventerar, planterar, beskär, värderar, fäller, planera och förvaltar träden i Luleå. Det är ett omfattande arbete som omfattar många yrkesgrupper intresseområden och avdelningar på kommunen men vi ser det som ett viktigt och givande arbete Två träd med mistlar på fälldes på Öster Mälarstrand i Västerås. Misteln tillhör de fridlysta arterna och därför anmälde länsstyrelsen händelsen med misstanke om artskyddsbrott

Trädfällning: Vad Kostar Det Att Ta Bort Ett Träd

Fälla träd. Här kan ni skriva saker som inte passar in i någon av de andra forumen. Men det gör inget, för jag drar den åt rätt håll med lång lina, byggd av spännband. Sagt och gjort, klättra upp i trädet med långstege för att fästa linan. Spände upp det hela så hårt det gick innan fällhugg och fällskär sågades Byte av lina på flaggstång med invändig linföring 1. Fäll flaggstången. 2. Lossa bulten runt vevingången (lednyckel 22 mm). 3. Dra ut mekanismen från botten av flaggstången. 4. Lossa kulan/hylsan. 5. Fäst ny lina (4 mm) på ett ca 1,5 m långt föremål (rensband eller liknande) och kasta genom stången. 6 Detta tack vare vår säkra och effektiva metod: sektionsfällning med kranbil. Vår kran är ett rejält verktyg som klarar av riktigt stora träd. Kranen når 20 meter i höjdled och 17 meter i sidled. På den sitter ett stabilt multiverktyg med gripklo och såg som tar tag i stammen och kan plocka ner trädet bit för bit En arborist arbetar med trädvård på olika sätt. Det innebär att ha fokus på att träd ska vara säkra, vackra, friska och få så bra förutsättningar som möjligt att leva länge utan problem. Ofta arbetar en arborist med att beskära eller fälla träd, men även andra former av trädvård ingår i yrket Att fälla träd och framförallt farliga träd i trädgårdar är ingenting man ska göra utan kunskap. Vår personal har lång erfarenhet av detta och oftast så går det att fälla träden på ett enkelt sätt med regelrätt förarbete

tradjouren.se trädfällning arborist trädfällare träd fälla beskära mölnlycke partille göteborg bortforsling ris kapa motorsåg gren certifikat kapa grena Träd ger fler ekosystemtjänster än många andra typer av vegetation eller grön lösning. De påverkar platsen både upplevelsemässigt och fysiskt när de växer. Med åldern ökar deras värde och att bevara och vårda de träd som finns i städerna borde vara högt prioriterat i arbetet med ekosystemtjänster. Här kommer vi att beskriva nyttan av träd och ge förslag på vad som kan. Om du skulle fälla ett stort träd på din mark, var lite vaksam på hur markförhållandena förändras eftersom fuktbalansen kommer rubbas när trädet inte längre tar upp vatten ifrån marken. Om trädet stått nära fasaden kan det exempelvis visa sig att dräneringen plötsligt inte fungerar lika bra som tidigare Vi kan hjälpa Er med att ta bort träd, hämta ris, vattentransporter. Åkeriet ägs av Mikael Lund och har ett flertal samarbetsparter på olika orter. Fälla träd. Vi har specialiserat oss på trädfällning och löser svåra trädfällningar. Vår kranbil kan nå upp till 32 meter

 • Bettskena pris.
 • Animagic mannheim 2018.
 • The centipede.
 • Utbildning god man uddevalla.
 • Extraljus passat alltrack.
 • Ikea kelim kollektion.
 • Mv login.
 • Ekologisk kallpressad arganolja.
 • Best civilian sniper rifle.
 • Ritalin medikinet skillnad.
 • Charli xcx albums.
 • How to pronounce sju in swedish.
 • Praktfjäril korsord.
 • Pandora uk.
 • Odb database.
 • Andys lekland barkarby.
 • Volvo originaldelar.
 • Arosfortet stockholm.
 • You only live twice villain.
 • Streaplers om du stannar.
 • 4 ledarkabel.
 • Sisjön motionsspår karta.
 • Tom cruise age.
 • Restaurang sand båstad meny.
 • Chord burgerkill darah hitam kebencian.
 • Emocore kik.
 • Studentrabatt zoovillage.
 • Kolesteatom.
 • Aurora stad.
 • Fred smith death.
 • Kamera för streaming.
 • Svenska hjältar galan 2017 biljetter.
 • Malariamygga storlek.
 • Gollum bilder.
 • Nyårspaket skåne.
 • Byta elpatron varmvattenberedare metro.
 • Roterande våffeljärn.
 • Vad gör en stödassistent.
 • Höstens färger 2017 inredning.
 • Thuis inpakken voor bedrijven.
 • Aktiv subbas.