Home

Områdesbehörighet 1

Områdesbehörigheterna här gäller för ämnesplaner i gymnasieskolan som infördes 1 juli 2011 (Gy11) och för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå som gäller från och med 1 juli 2012. I sammanställningen finns bara behörighetskurserna listade Här nedan hittar du områdesbehörigheter och meritpoäng för olika utbildningar samt information om meritpoängsystemet. Dessa 18 områdesbehörigheter och relaterade meritkurser är för dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt och som vill börja studera på högskolan Meritkurser i engelska - max 1,0 poäng. Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng; För dig som gick ut gymnasiet före 2011 eller har slutbetyg gäller: Engelska B ger 0,5 meritpoäng och Engelska C 1,0 meritpoäng. Observera att du inte kan tillgodoräkna dig 1,0 meritpoäng för Engelska C om Engelska B krävs för behörighet

Områdesbehörigheter - Antagning

Områdesbehörigheter Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. Områdesbehörigheterna gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbild ning som infördes den 1 juli 2001. För lärarutbild ningarn Vi frågade UHR som svarade att områdesbehörigheter kommer tas bort och ersättas av särskilda behörigheter från och med den 1 januari 2019. Men, de ändringar som görs i och med det kommer inte att användas i skarpt läge i antagning till högskolestudier förrän till utbildning som startar efter 1 juni 2022. Övergångsbestämmelserna (SFS 2018:1503) möjliggör [ 1-3 och 4-6 Områdesbehörighet A6 c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Utöver ovanstående behörighet tillkommer olika behörighetskrav beroende på undervisningsämne. Se bilaga Engelska 7 - 1,0 Matematik - beroende på behörighetskrav Mod.språk steg 3 - 0, sid 1 (av 8) Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) Uppdaterad 2013-02-15 Tabell för områdesbehörigheter OMRÅDE Examina Avdelning

Fram till den 1 januari 2020 kan den som har ett avgångsbetyg komplettera sin grundläggande behörighet med lägst betyget Godkänd/E i svenska B/2 och engelska A/5. Till utbildningar på grundnivå anges den särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. Det finns 20 olika områdesbehörigheter Områdesbehörighet A13 krävs för att utbilda sig till Apotekare, Läkare, Optiker, Tandläkare och Veterinär. Områdesbehörighet A13 - Utbildningssidan Hitta din utbildning eller kurs på Utbildningssidan.se. Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser Områdesbehörigheterna som finns i listan nedan gäller för ämnesplaner i gymnasieskolan som infördes 1 juli 2011 (Gy11) och för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå som gäller från och med 1 juli 2012. Vi har bara listat alla behörighestkurser inom varje område Områdesbehörighet A9 (2011 - ) Behörighetskurser: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. Områdesbehörighet 9 (2000 - 2010) Behörighetskurser: Fysik B, Kemi A, Matematik E. Gäller för: Civilingenjör i energisystem; Civilingenjör i miljö och vattentekni

Områdesbehörigheter och meritpoäng - Utbildningssida

 1. Grundläggande behörighet + Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Eller: Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Urvalsregler
 2. Områdesbehörighet A9 Här hittar du information om områdesbehörighet 4. Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A4 istället
 3. områdesbehörigheterna eller endast kräva grundläggande behörighet.6 Områdesbehörigheternas innehåll och struktur När områdesbehörigheterna togs fram numrerades de från 1 till 20. De områ-desbehörigheter som anpassades till gymnasiereform Gy117 finns i avdelning A i föreskrifterna och anges med bokstaven A framför numret

Meritpoäng och områdeskurser - räkna ut dina meritpoän

UHR har beslutat om föreskrifter om särskild behörighet och områdesbehörigheter. De första som berörs av de nya föreskrifterna är de elever som ska söka till gymnasieskolan till hösten 2019 gäller någon av områdesbehörigheterna , a, b och c. Behörighetskurserna anger vilka särskilda behörighetskrav som gäller till en utbildning. Områdeskurserna gäller bara sökande som får räkna meritpoäng och som läst enligt de kursplaner som infördes hösten respektive • juli •. 1 (12) Områdesbehörighete Områdesbehörighet 1 (A1) Historia A (Hi 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2) Områdesbehörighet 2 (A2) Aktuellt språk Steg 3 (Moderna språk steg 3), Engelska B (En 6

Behörighetskurser för områdesbehörighet 16 är Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A. Mer information hittar du nedan. Områdesbehörigheten gäller främst för omsorg och vård. Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A14 istället Områdesbehörigheter gäller för de som söker högskoleutbildning som startar innan 1 juni 2022. På utbildningar som startar efter den 1 juni 2022 gäller Universitets- och högskoleverkets nya regler för särskild behörighet. Ladda ner en pdf-fil med särskild behörighet till högskolan (2 sidor) >> Urval till högskola 1 Universitets- och högskolerådets författningssamling Utkom från trycket den 13 maj 2013 Universitets- och högskolerådets UHRFS 2013:2 föreskrifter om områdesbehörigheter; beslutade den 17 april 2013. Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 7 kap. 9 a och 10 a §§ högskoleförordningen. Hejsan, här får du en länk till alla områdesbehörigheter Hittills har jag läst 90 HP (psykologi 1, pedagogik 1 och sociologi 1) och min ursprungliga plan var att bli beteendevetare med en psykologikandidat. På sistone har jag blivit osäker på min riktning då jag. 1 (11) Uppdaterad 2013-02-20 Meritpoäng för områdeskurser Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började gälla 1994, hittar dina kurser i mittenspalten för varje områdesbehörighet

Max 1.0 poäng För de med en gymnasieexam efter 2011 men före 2014 kan man även få meritpoäng för områdeskurser. Områdeskurser är kurser som ses som värdefulla för den utbildning man söker och ger meritpoäng i samband med ansökan Namn Behörighetskurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Grundläggande behörighet : Områdesbehörighet 1: Historia Grundläggande behörighet + Engelska 6 (områdesbehörighet A2). Eller: Engelska B (områdesbehörighet 2). Urvalsregler: Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%. Mer information om urvalsregler. Startvecka:.

 1. Motsvarandebedömningar . Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas med program med vissa kurser i gymnasieskolan. Gäller för den som genomgått utbildning enligt de ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1
 2. Uttal, 1,5 hp. Kursdelen behandlar Moderna språk - Tyska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för Engelska B eller Engelska 6). Behörigheten i tyska kan också utgöras av Tyska, nybörjarkurs II, 15 hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande. Urval. Betyg 40%.
 3. Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A 1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Samhällskunskap 1b* Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Moderna språk - aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Agronom Arkitekt Landskapsarkitekt Matematik 3b

Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A 1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b (1a1+1a2) Samhällskunskap 1b (1a1+1a2) Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Moderna språk - aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Agronom Arkitek Fysioterapeut (f d Sjukgymnast) - Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B , Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17) Alternativt: Idrott och hälsa 1/Id A kan ersättas av flerårig och mångsidigt idrottsutövande (ska styrkas med intyg från förening/klubb)

Områdesbehörigheter - vad gäller nu och framåt? - Tremedi

 1. Områdesbehörighet 1. Examen: Jurist, Lärare: Behörighetskrav: Historia A, Samhällskunskap A: Områdeskurser
 2. Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval. Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Anmälningskod. UMU-16006 Anmälan. Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig. Startar. 31.
 3. Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1 med undantag för Historia A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2). ) Urval. Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20%. (Fr.o.m. ht12) Kommer Jag in? Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildninge

Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1). Urval. Betyg 67%, högskoleprov 33%. (Fr.o.m. ht12) Kommer Jag in? Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen statistik.uhr.s Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag) Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet) - områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A) Läs mer om behörighetskrav. Under utbildningen Utbildning Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17) eller Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER för dig som börjat gymnasiet Ht-11

 1. - områdesbehörighet 1A (Historia 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller - områdesbehörighet 1 (Historia A, Samhällskunskap A). Läs mer om behörighetskrav. Under utbildningen Utbildning Programmet omfattar fyra och ett halvt års studier på heltid och leder till juristexamen
 2. medan andra utgörs av en inriktning beroende på vilket målet med högskolestudierna sedan är
 3. MEn ingenjör i energiteknik kan till exempel jobba som beräkningsingenjör, konstruktör, idrifttagare, testingenjör, elnätsingenjör eller projektör. Du behövs för att invånarna ska få el till spisen, gatlamporna och tågen, och för att det inte ska bli strömavbrott när alla laddar elbilarna samtidigt

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Urval. Betyg/högskoleprov. Examen. Högskoleingenjörsexamen Läs mer om examenskrav för Högskoleingenjörsexamen. Hösttermin 2021. Högskoleingenjörsprogrammet i. Idrott och hälsa A, Naturkunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag). Urval. Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Anmälningskod. UMU-72002 Anmälan. Sista anmälningsdag var den 15 oktober. Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp. HT 2021, Helfart, Linköping. Kursstart. (Områdesbehörighet A4/4, där undantag ges för Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap A och Engelska B) Studieavgift. 34980 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz. OMRÅDESBEHÖRIGHET A2 Humaniora/Juridik/Teologi Kurser för särskild behörighet: - Moderna språk - aktuellt språk 3. Meritkurser. Moderna språk 4 - 1,0 mp* Moderna språk 5 - 0,5 p * eller. Moderna språk 2 i ett annat språk (om du har minst 1,0 mp i det första språket) Engelska 7 - 1,0 mp. Matematik 2 - 0,5 mp. Matematik 3.

Behörighet till grundnivå - Universitets- och

Områdesbehörighet A4 Utbildning som leder till Civilekonomutbildning. Behörighetskurser Matematik 3 b/c Samhällskunskap 1b Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen Sammanlagt max 2,5 meritpoäng . Moderna språk Språk 3 - 0,5 meritpoäng Språk 4 - 1,0 meritpoäng. Engelska Engelska 7 - 1,0 meritpoäng. Matematik. Områdesbehörigheter Områdesbehörighet Kurser för särskild behörighet Yrkesexamina A1 Humaniora/Juridik/Teologi - Historia 1b eller 1a1 + 1a2 - Naturkunskap 2 (Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a eller 1b1 + 1b2) - Agronomexamen (även områdesbehörighet 11 Jag läser nu mot en yrkesexamen för vård och omsorgprogrammet. Ska söka nu till våren till sjuksköterskaprogrammet. Min fråga är vilka kurser är det som ger meritpoäng för områdesbehörighet? Jag har t ex Svenska som andraspråk 1,2 och 3, Psykologi 1 och 2b, etik och människans livsvillkor, hälsopedagogik, samhälskunskap 1a1 och. Grundläggande behörighet + Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Eller: Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Urvalsregler Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17). Idrott och hälsa A/1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år

Områdesbehörighet 15 (Djursjukvårdare, Hippolog, Landskapsingenjör, Lantmästare, Skogsmästare, Skogstekniker, Trädgårdsingenjör) Du får 0.5 meritpoäng från Moderna språk steg 3; Du får 0.5 meritpoäng från Engelska B; Meritkurser; Inga. Din totala meritpoäng är 1 Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B). Fäll iho Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. HT 2020, Helfart, Norrköping. Stängd för sen anmälan. Studiestart. HT 2020. Studieort. Norrköping. Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet A6b/6b). Områdesbehörighet 4/A4 med undantag för Matematik och Samhällskunskap) Vad betyder det exakt? Hej, jag har läst International Baccalaureate och håller nu på att läsa fysik 1 och 2 på komvux för att kunna söka till Veterinärprogrammet nästa höst Idrottspsykologi 1, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 18 januari 2021 Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14) Urval. Betyg.

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp - Linköpings

Tillsammans med tolv av regionens skolhuvudmän har MDH startat en arbetsintegrerad variant (AIU) av grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Det innebär att du från och med ditt andra studieår arbetar halvtid som grundlärare i grundskolan samtidigt som du studerar på halvtid Områdesbehörighet 13 (Apotekare, Läkare, Lärare, Optiker, Tandläkare, Veterinär) Du får 1.5 meritpoäng från Moderna språk steg 5; Du får 1.0 meritpoäng från Engelska C; Meritkurse Särskild behörighet: Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2, (Områdesbehörighet 5 eller A5). Urval: Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20%

Områdesbehörighet A13 - Utbildningssida

Du ansöker till vårt juristprogram samt alla fristående kurser på fakulteten via antagning.se. Här kan du läsa mer om behörighet och urval, ansökan och antagning på juristprogrammet Nationalekonomi 1 är ett kurspaket. Kurserna som erbjuds inom Nationalekonomi 1 introducerar ämnet nationalekonomi och ger dig grunden till fortsatta studier i nationalekonomi. Ämnet är internationellt enhetligt och kursinnehållet motsvarar vad som brukas tas upp på introduktionsnivån oavsett var i västvärlden du börjar läsa Områdesbehörighet 1 . OMR1/A1 : Grundläggande behörighet och Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1). General entrance requirements for university studies and the Swedish upper secondary courses History A, Civics A or History 1b/1a1+1a2, Civics 1b/1a1+1a2 or equivalent Student från annat juristprogram i Sverige. Studenter berättar. Masterprogra Programmen är: 1. Kandidatprogram 180Hp Global studier 2. Kandidatprogram 180HP, Internationellt arbete- inriktning Globala Studier 3. 180HP, Programmet för internationell kris-och konflikthantering 4. 180HP, Risk-och krishanteringsprogrammet. Lämpligast väg för att få områdesbehörighet till läkarprogrammet? Hej

Video: Områdesbehörighete

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) Urval Urvalet grundas på betyg och högskoleprov. Anmälan Luleå, Normal, Våren 2021. Period: 3. I kursen Engelska 1 lär du dig hur det engelska språket är uppbyggt samtidigt som du får en introduktion till engelskspråkig litteratur och kultur- och samhällsliv i engelsktalande områden, främst Storbritannien och USA. Ingående studier av det en.. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser Kurser för särskild behörighet: - Matematik 3b eller 3c - Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 - Naturkunskap 2* *Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 motsvarar Naturkunskap 2 Meritkurser Moderna språk 3 - 0,5 mp Moderna språk 4 - 1,0 mp Engelska 7 - 1,0 m

Som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 undervisar du skolans yngsta elever, och lägger grunden för deras fortsatta lärande. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i att stödja barns läs- och skrivinlärning, djupgående kunskaper i svenska, matematik, engelska, naturorientering och teknik, samhällsorientering och estetiska lärprocesser Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 1, 6 högskolepoäng (Extended School Teaching and Forms of Knowledge 1, 6 credits) Det första momentet introducerar studenten till det fritidspedagogiska uppdraget och den historiska, sociala och fysiska plats där uppdraget äger rum liksom till skolväsendets historia, organisation och villkor Du ansöker till vårt juristprogram samt alla fristående kurser på fakulteten via antagning.se. Här kan du läsa mer om behörighet och urval, ansökan och antagning på juristprogrammet. Moment 1: Orientering om kemitekniska branscher och hur en industriell process byggs upp. Introduktion till de vanligaste kemitekniska processerna: oljeraffinering, produktion av syntesgas, processer för bulk- och finkemikalier, produktion av polymerer och förädling av biomassa Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Men, på Saco:s webbsida har jag hittat följande behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A När jag slutade gymnasiet så kom jag ut med 16,36 poäng. Sedan har jag även läst 1 år på lärarprogrammet då jag har sammanlagt fått 37,5 poäng till

Meritpoäng och områdesbehörighet. Hur räknar jag ut mina meritpoäng? Meritpoäng läggs till ditt jämförelsetal, det vill säga ditt betygssnitt. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet du kan få är 22,5 Områdesbehörighet 1, 2, och så vidare upp till 17 - för äldre gymnasie- och komvuxkurser. Områdesbehörigheten avgör också vilka kurser från gymnasieskolan som är meritkurser och således kan ge meritpoäng. Tidigare högskolestudie Behörighetskrav: Områdesbehörighet A1 (Historia 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller områdesbehörighet 1 (Historia A, Samhällskunskap A) Områdesbehörighet Humaniora/Juridik/Teologi Kurser för särskild behörighet: - Moderna språk - aktuellt Områdesbehörighet Arkitektur/Naturresurser Kurser för särskild behörighet: - Matematik 3b eller 3c - Samhällskunskap 1b eller - Naturkunskap 2* *Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 motsvarar Naturkunskap

Områdesbehörigheter Externwebbe

Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2. Naturkunskap B/Naturkunskap 2 kan i vissa fall ersättas med motsvarande kurser i program med naturvetenskaplig inriktning (för mer information se www.antagning.se ) Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11 Utbildning Områdesbehörighet Behörighetskurser Teknik Grundlärare årskurs 1-3 eller 4-6 A6b Matematik 2a alternativt 2b eller 2c Naturkunskap 1b alternativt 1a1 + 1a Förkunskarav och meritpoäng. Förkunskarav (särskild behörighet) som gäller för utbildningar på grundnivå (pdf) på Högskolan i Borås som startar höstterminen 2014.Förkunskaraven är uttryckta i gamla och nya områdesbehörigheter

Områdesbehörighet innehåller kurser som kan ge meritpoäng för programmet. Områdeskurserna gäller bara sökande som får räkna meritpoäng och som läst enligt de kursplaner som infördes hösten 2000 respektive 1 juli 2001. Här kan du se en översikt:. Vill du förstå hållbar utveckling och lösa konkreta problem i miljön och för livet på jorden? Vare sig du riktar in dig på biologi eller miljövetenskap ger det här programmet goda förutsättningar för dig som vill bevara den biologiska mångfalden eller jobba med angelägna miljöfrågor. En helt vanlig dag på utbildningen kan innebära lärande i föreläsningsmiljö, på. Havet täcker 3/4 av jordens yta och omfattar allt från korallrev och djuphav till vår egen Östersjö och Västkust. I havet finner vi den största mångfalden av organismer och dess betydelse som födokälla för världens befolkning ökar idag, samtidigt som resurserna hotas av bl.a. överfiske och miljöförstöring Del 1 av 2. Del 1 är endast grundläggande så observera att du ska välja en fortsättning, del 2, för att få rätt områdesbehörighet mot A10, A11, A12 & A13. Del 1 är alltså behörigheten som krävs för att få läsa del 2 (som ger rätt områdesbehörighet inför universitet och högskola) Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6b/6B) Fritidshem 180 h

Historia (1-30) - Högskolan i Halmstad - H

Alla områdesbehörigheter . För att veta vilka kurser som ger meritpoäng för en viss utbildning, måste du ta reda på vilken områdesbehörighet som används för just den utbildningen. Gå till dokumentet Områdesbehörigheter för att se vilka kurser som är just områdeskurser Jag undrar vad det är för skillnad på områdesbehörighet 9 och 10 då båda ger Civilingenjörsexamen? För det ena får jag max meritpoäng och det andra 1,75 för de kurser som alla läser, men för att maxa 10an så ska jag välja fler meritpoängskurser,. 3. De nya bestämmelserna i 1 § första stycket 1 och bilaga 1, avdel-ning A, samt tabell 1 i bilaga 2 och kolumnen i bilaga 3 avseende områdesbehörigheter enligt avdelning A ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2013. 4. De nya bestämmelserna i 1 § första stycket 3 och bilaga 1, avdel Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2): • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c • Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1) • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a

Grundläggande behörighet samt Fysik 2 och Matematik 3c (områdesbehörighet A8 med undantag för Kemi 1) alternativt områdesbehörighet 8 med undantag för Kemi A. Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång Grundläggande behörighet + Särskild behörighet: Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5) Meritpoäng är i Sverige extra poäng för vissa meriterande kurser som läggs till jämförelsetalet från gymnasieskolan. [1] Meritpoäng för svenska gymnasiebetyg gäller från och med urvalet till hösten 2010.Meritpoängen kan fås genom att läsa vissa kurser till en viss nivå Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet 8/A8) Göm detaljer Musik- och ljuddesign. Öppna Stäng. 120 högskolepoäng, Grundnivå VT 2021, 50% Distans, Flexibel (Falun), på Svenska VT 2021, 100% Distans. ( Teologprogrammet, HT21 180 HP, 100 % ) ( Teologprogrammet, VT22 180 HP, 100 % ) Teologiska traditioner och religiösa praktiker präglar vår samtid mer än vad vi kanske tror. Läser du teologi vid Uppsala universitet lär du dig att tolka och analysera religiösa idéer, normer och handlingar i historien och idag. Här får du stor religionsvetenskaplig bredd och kan fördjupa dig i en.

Områdesbehörighet A13. För områdesbehörighet krävs Biologi 2, Fysik 2, Matematik 4 och Kemi 2. Jag kommer lägga upp mina kemi- och biologistudier på denna webbplats. Områdesbehörighet A13 är den bredaste behörigheten i Sverige och den kommer ge mig tillgång alla utbildningar som erbjuds på svenska universitet Öppna/stäng mobilmenyn Hem. Utbildnin Matematik, max 1,5 meritpoän Områdesbehörighet A11 (2011 - ) (nuvarande områdesbehörighet 11 & 14) Behörighetskurser: Biologi 2, Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 4 . Områdesbehörighet 11 (2000 - 2011) Behörighetskurser: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. OBS, skillnaden mellan områdesbehörighet 11 och 14 finns i meritkursern Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4) - fem års dokumenterad yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass efter den 1 juli 1998. Det pedagogiska arbetet ska omfatta minst en halvtidstjänst, varav två år ska vara sammanhängande, eller - tre års dokumenterad yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass efter den 1 juli 1998

Kandidatprogrammet i biogeovetenskap - Naturvetenskapliga

Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum. (hp, HT20/21, vecka -, 50%.). Arkitektur omger oss dagligen och påverkar hur vi agerar, känner och tänker. Men också tvärtom - det människor gör och drömmer har också en påverkan på arkitekturen. På så vis har människors sätt att leva och vara i alla tider speglat de byggnader vi bor i och använder Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 1, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi A, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c) Matemati Alla områdesbehörigheter. För att veta vilka kurser som ger meritpoäng för en viss utbildning, måste du ta reda på vilken områdesbehörighet som används för just den utbildningen. Relaterade sidor och dokument. Områdesbehörigheter; Senast uppdaterad: 20 oktober 2020 Utbildningssociologi A. (hp, HT20/21, vecka -, 100%. hp, VT20/21, vecka -, 100%.). Kursen ger en orientering om de forskningstraditioner som ligger till grund för utbildningssocio, om de västerländska utbildningssystemens framväxt och struktur, om olika sociala gruppers utbildningsstrategier samt om sambanden mellan utbildningssystemets förändringar och samhällsutvecklingen i. Instruktion - Hantering av behörighet, områdesbehörighet Utbildningsinformation M Albertsson - STUA Datum: 2015-05-06 Sida 4 av 7 Atlas: Välj OB och det nummer på områdesbehörigheten, som du vill använda, i behörighetsdropplist (i exemplet är det OB1)

Områdesbehörighet 4 - Utbildningssida

Med en strategisk och analytisk blick kommer du att lära dig att utveckla, leda och styra modern varu- och tjänsteproduktion. Kompetenser som kommer att göra dig högt eftertraktad i näringslivet. Programmet bygger på en tvärvetenskaplig ämneskombination, där teknisk kunskap kompletteras med en förs (Områdesbehörighet 2/A2) Anmälningskod: HDA-H36HP. Litteraturlista. Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart. Till litteraturlistan. Kan vi hjälpa dig? Vi finns här för dig support@du.se 023-77 88 88. Kursrum i Learn. I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen Vetenskaplig metodik 1 Hp 3 hp Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12). Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Mål. Kursens övergripande mål är att lägga grunden för det vetenskapliga förhållningssätt som genomsyrar biomedicinska analytikerprogrammet

Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 | Karlstads

Nya föreskrifter om särskild behörighet och

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Alternativt kursen Människans fysiologi, 30 hp. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna) (Områdesbehörighet 6b/A6b) Anmälningskod: HDA-V3838 Huvudområde: Engelska; Anmäl dig Öppen för sen anmälan. Litteraturlista. Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart. Till litteraturlistan. Kan vi hjälpa dig? Vi finns här för dig support@du.se 023-77 88 88 Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna) Områdeskurser: MAX 1,0 meritpoäng. Etik- och livsfrågor (0,5) Garanterat individuellt val på Rosendal. Psykologi A (0,25) Obligatorisk kurs på SMIP. Samhällskunskap B (0,5) Obligatorisk kurs på SMIP. Svenska C (0,25) Obligatorisk kurs på SMIP. Områdesbehörighet 17: Behörighetskrav: G i Idh A, Ma B, Nk B , Sh Områdesbehörighet A10 - Sjukhusfysiker KURS Särskild behörighet: Bi 1 Fy 2 Ke 2 Ma 4. Ladda ner vår app för att läsa mer om våra utbildningar, anmäla dig till Programdagarna och Gymnasiemässan. Appstore Google play. Kontaktuppgifter. Jämtlands Gymnasieförbund 831 82 ÖSTERSUND

Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik | Karlstads

Behörighet - Högskolan Dalarn

Anatomi och fysiologi 1 - Kommunikation och rörelse Hp 8 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Övriga ämnen Nivå GX - Grundnivå Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och tekni Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b / 2c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, IdhA, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA, (Områdesbehörighet A6c/6C

Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoachingMagisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 hp, UmeåStory 1, Gotlands folkhögskola - Utbildningssidan - en delFörpackningstekniker- 400 Yh-poäng, FörpackningsteknikTandhygienistprogrammet | Karlstads universitetSports, Fitness and Recreation Management på Broward
 • Geißkopf rodeln.
 • Mat med ajvar.
 • Luka.
 • Anpassningskil britax.
 • Ikea sundvik.
 • Hr specialist landstinget lön.
 • Gothia cup 2017 anmälan.
 • Besched akademiska.
 • Dmt the spirit molecule.
 • Sf bio sundsvall bioprogram.
 • Tepåsar med snöre.
 • Isabella swan filmer.
 • Blocket båttillbehör.
 • S health samsung s6.
 • Stockfotografie geld verdienen.
 • Voltaren 75 mg.
 • Apotek hisingen.
 • Temporalisarterit yngre.
 • Stämpla synonym.
 • Jussi björling ohelga natt.
 • Tellefsdal v90.
 • Vilka tänder tappar man.
 • Eve character login.
 • Key and peele choir.
 • Legit slang.
 • Samsung galaxy s7 file transfer mode.
 • Var utvinns kobolt.
 • Hyra badtunna göteborg.
 • Me before you production.
 • Ultralöpning blogg.
 • Stampe kaninfoder.
 • Icehouse kulmbach umzug.
 • Find dom element javascript.
 • Omega grand prix paris 1900 taschenuhr 800 silber.
 • Hur skriver man ett bevakningsförfarande.
 • Deshaun holton nyeem holton.
 • Billiga biljetter musikal london.
 • Fristående ac.
 • Blunder ariel.
 • Uni mannheim a3.
 • Schwäbisch hall treueprämie sinnvoll.